Teksturowany poliwęglan

Poliwęglan (PC) formuje się w płaski arkusz w procesie wytłaczania. W procesie wytłaczania poliwęglan jest przepychany w sposób ciągły wzdłuż ślimaka przez obszar o wysokiej temperaturze i ciśnieniu, gdzie jest topiony i zagęszczany, a na koniec przeciskany przez kształtkę. PC można wytłaczać na różne grubości: 0,25 mm, 0,5 mm, 0,7 mm, 0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,5 mm i 2,0 mm. Powszechnie stosowana grubość to 0,5 mm, 0,7 mm, 0,8 mm i 1,0 mm.

PC można mieszać z różnymi barwnikami, aby uzyskać efekt odblaskowy, fluorescencyjny, optyczny i przezroczysty.

Wytłaczarkę ślimakową można zastosować do różnych tekstur, aby utworzyć arkusz tekstury na PC.

Współwytłaczanie PC / PMMA. Folie lub arkusze składają się z warstw dwóch lub więcej różnych polimerów, które można wytwarzać przez mieszanie stopionych strumieni. Proces ten można wykorzystać do łączenia materiałów w celu uzyskania kombinacji właściwości, których nie można uzyskać w pojedynczym polimerze.

PC do formowania próżniowego może zapewnić ochronę przed uderzeniami, ponieważ czaszka chroni mózg.

PC do formowania próżniowego może być warstwą ślizgową do tworzenia funkcji MIPS w celu zarządzania energią uderzenia obrotowego.

Termoformowanie jest popularnym procesem produkcji hełmu, który polega na umieszczeniu w piecu pokrytego sitodrukiem arkusza poliwęglanu w celu podgrzania, umieszczeniu poliwęglanu w maszynie próżniowej, podgrzaniu arkusza do elastycznej temperatury formowania, uformowaniu do określonego kształtu w formie, inny kształt produktu a wysokość powodowałaby różne rozciąganie podczas formowania próżniowego, im cieńszy PC formowany próżniowo, tym większe potencjalne ryzyko zaniku koloru lub zmniejszenia wytrzymałości hełmu, dlatego niezwykle ważne jest przeanalizowanie i wybranie właściwej grubości arkusza poliwęglanu, która odnosi się do jakości hełmu i próby udarności. i przycięte, aby stworzyć użyteczny produkt.

Przed procesem formowania próżniowego nakładamy warstwę folii ochronnej na arkusz poliwęglanu po wytłoczeniu, folia ta chroni poliwęglan przed zarysowaniem podczas formowania styropianowego i usuwamy folię ochronną podczas końcowego montażu hełmu na końcu.

Composite PC PMMA

Kompozyt PC PMMA

Transparent colorful PC

Przezroczysty kolorowy komputer

Mirror Optical PC

Lustrzany komputer optyczny

Textured PC

Teksturowany PC

Fluorescent PC

Fluorescencyjny PC

Reflective PC

Odblaskowy komputer