Innowacja w inteligentnym kasku

Modernizacja telefonu komórkowego w inteligentny telefon, możemy sprawić, że kask będzie inteligentnym kaskiem z pożądanymi funkcjami , nie tylko zapewni ochronę przed uderzeniami, ale także wzbogaci interaktywne wrażenia z kasku.
Mamy profesjonalnego inżyniera mechanika, inżyniera elektronika, inżyniera oprogramowania.
Inżynier mechanik, inżynier Eletronic i inżynier oprogramowania bezproblemowo pracują nad integracją światła LED / COB, akcelerometru i czujnika z hełmem na etapie projektowania, aby zapewnić właściwy układ światła LED, płytki PCB, przewodów, baterii i pilota zdalnego sterowania. Ponadto śledź mapę drogową uderzenia kasku, testy wewnętrzne, certyfikację, pracę nad indywidualnym układem świateł LED / COB, programowanie aplikacji iOS lub Andorid, przeglądanie i wykrywanie błędów, uruchamianie aplikacji.
Chips on Board (COB) zapewnia bardziej kompaktową powierzchnię, zapewniając jednocześnie wysoką gęstość światła i nadając lampie bardziej jednolity wygląd.
Zapewnimy kompleksową usługę produkcji inteligentnych kasków, spersonalizowane OEM i ODM, spersonalizowaną funkcję inteligentnego helemta, spersonalizowane CMT.

Proces tworzenia aplikacji podzielony na następujące siedem etapów w kolejności:
1. etap popytu
Ten etap się rozpoczął od początku istnienia przedsiębiorstwa, aby uzyskać dostęp do firmowego telefonu. Często to menedżer ds. Marketingu firmy łączy się z przedsiębiorstwem. Na podstawie własnego doświadczenia kierownik marketingu, po wstępnym ustaleniu, podsumował, jaką kategorię APP przedsiębiorstwo musi rozwinąć, czy istnieją specjalne wymagania i tak dalej. Poleć przedsiębiorstwo odpowiedniemu kierownikowi produktu zgodnie z klasyfikacją.

2. Etap komunikacji
Menedżer produktu powinien odgrywać w tym rolę pomostu i dokładnie przeprowadzać wywiad z użytkownikami, analizę popytu i przegląd popytu. Jaki rodzaj aplikacji chce stworzyć przedsiębiorstwo, jakie funkcje chce realizować aplikacja, jaki styl ma mieć aplikacja jako całość i do jakiej platformy systemowej aplikacja chce się dostosować. Po systematycznej komunikacji i zestawieniu jest przekazywany zespołowi technicznemu do wdrożenia. Przedsiębiorstwa stale optymalizują swoje programy tworzenia aplikacji poprzez komunikację.

3. Etap projektowania interakcji
Na tym etapie przedsiębiorstwo w zasadzie określiło ogólny schemat aplikacji i weszło w fazę projektowania. Faza projektowania obejmuje: topologię procesu, projekt interakcji interfejsu, projekt prototypu wysokiej symulacji i zapewnienie schematu interakcji. Projekt jest czysto subiektywny, z pewnymi niepewnościami. Dlatego w procesie projektowania powinniśmy brać pod uwagę nie tylko styl przedsięwzięcia, ale także akceptację odbiorców. Te dwa aspekty dochodzą do równowagi, tworzą wstępny efekt mapy, zgodnie z konkretnymi wynikami komunikacji z przedsiębiorstwem do wtórnej modyfikacji, a na końcu potwierdzają mapę wizualną z klientem.

4. Wizualny etap twórczy
W przededniu kreatywności nasza firma zwykle zaczyna od burzy mózgów, aby ustalić początkowy kierunek i orientację kreatywności. Następnie zapewnimy użytkownikom wydajność kreacji, siatkę stron, opis kreacji i tak dalej. Po określeniu przedsięwzięcia kreatywność zostanie zastosowana do następnego łącza.

5. Faza produkcji front-end
Głównym zadaniem tego etapu jest zaprojektowanie interfejsu użytkownika i realizacja interakcji front-end na stronie za pomocą języka skryptowego Java. Obejmuje: specyfikację kodowania, tworzenie stron i zagnieżdżanie technologii, zgodność systemu, testy jednostkowe, naprawę błędów.

6. Etap rozwoju technologii.
Wchodząc w fazę rozwoju, pierwszym wyborem jest ocena samego projektu i dokonanie wstępnej oceny cyklu badawczo-rozwojowego, czasu testowania i czasu przed wydaniem. Następnie należy zdekomponować funkcje i przygotować się do rozwoju zgodnie z procesem kodowania - integracja systemu - testowanie systemu - naprawa błędów - dostawa. Faza rozwoju musi tylko cierpliwie czekać na przedsięwzięcie.

7. Etap akceptacji klienta
Po zakończeniu tworzenia programu musi poczekać na testowanie przez profesjonalnych testerów, a zawartość testu obejmuje wydajność aplikacji, funkcję, zawartość itp. Jeśli w teście nie ma błędu, można go zaakceptować. Praca związana z aplikacją online będzie bardziej uciążliwa i więcej przedsiębiorstw będzie musiało współpracować. Opracowaną aplikację należy zweryfikować po uruchomieniu na każdej platformie

Personalize functionality B

Aplikacja na iOS i aplikacja na androida.

Zindywidualizowany wyświetlacz LED / COB

Formowane światła sygnalizacyjne.

Funkcja GPS.

Pilot zdalnego sterowania Bluetooth.

Akcelerometr.

Czujnik światła i czujnik zderzenia.